LOT „Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża”

O nas

Zapraszamy do odkrywania ziemi Świętego Krzyża – magicznego miejsca, gdzie dziedzictwo przyrodnicze przenika się z dziedzictwem kulturowym regionu świętokrzyskiego.

Góry Świętokrzyskie to najstarsze Góry w Europie. Są kolebką historii, kultury i turystyki w regionie świętokrzyskim. W samymym ich sercu  znajduje się najstarsze polskie sanktuarium – relikwii drzewa krzyża świętego – Święty Krzyż, który stanowi ważny element tożsamości kulturowej i narodowej Regionu. Poza wymiarem religijnym jest też unikatowym walorem turystycznym województwa świętokrzyskiego przyciągającym tysiące pielgrzymów i turystów. Góry Świętokrzyskie to miejsce wzajemnego przenikania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, unikalnego na skalę europejską. Sanktuarium położone jest na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – niezwykłym miejscu, drugim pod względem wysokości szczycie Łysogór na terenie jednego z dwudziestu trzech parków narodowych naszego kraju. Osobliwości przyrodnicze puszczy jodłowej czy gołoborzy świętokrzyskich, które według podań są miejscem słynnych sabatów czarownic rozsławiają region na całym świecie.

Dopełnieniem atrakcyjności miejsca jest jego ciekawa geologia oraz bogata historia.

Lokalna Organizacja Turystyczna Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża została powołana w 2005 roku, jako niezależne stowarzyszenie osób fizycznych,  podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych położonych wokół Łysogór – głównego pasma Gór Świętokrzyskich.

Głównym celem działalności LOT Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża jest:

-  wspieranie rozwoju turystyki i kultury w regionie Gór Świętokrzyskich,
- kreowanie wizerunku i promocja Gór Świętokrzyskich jako terenu atrakcyjnego turystycznie, kulturowo i inwestycyjnie,
- integracja środowiska turystycznego poprzez współpracę sektora publicznego, sektora gospodarki turystycznej, stowarzyszeń działających w obszarze turystyki, a także podmiotów działających w dziedzinie kultury, edukacji, ochrony środowiska,
- inicjowanie nowych oraz podnoszenie jakości istniejących lokalnych produktów turystycznych,

Położenie

Ziemia Świętego Krzyża położona jest w centralnej części kraju i województwa świętokrzyskiego. Jej położenie pomiędzy Warszawą, Łodzią, Katowicami, Krakowem, Lublinem i Rzeszowem stwarza doskonałe miejsce na kilkudniowe wycieczki do najstarszych w Europie gór – Świętokrzyskich. Położenie regionu wokół największego z pasm tych gór – Łysogór wraz z największymi wzniesieniami Gór Świętokrzyskich – Łysicą 612 m n.p.m. i Łysą Górą (Świętym Krzyżem – 595 m n.p.m.)., dobry dojazd, doskonała baza noclegowa i gastronomiczna, liczne atrakcje turystyczne stwarzają idealne warunki do ciekawego i aktywnego odpoczynku.

Do zobaczenia na Ziemi Świętego Krzyża

© 2021 Lokalna Organizacja Turystyczna. Partnerstwo Ziemi Świętego Krzyża Projekt i wykonanie e-Łysogóry

BĄDZ BLIŻEJ NAS